İK Politikamız

Çevreye ve İnsana Değer Veriyoruz…

Profesyonel çalışma prensiplerine bağlı, GNCR Holding bünyesinde yer alan tüm şirketler aynı bütüncül yaklaşımla her zaman ilkleri gerçekleştirmek ilkesi ile hareket eder. Çalışanlarından da bu yaklaşımı benimsemelerini bekleyen GNCR Holding, çalışanlarını destekler, kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar hazırlar.

GNCR Holding  İnsan Kaynakları olarak;

"Değişim ve gelişime hızla uyum sağlayan, inovatif, çok yönlü, katılımcı, global bakış açısına sahip, kendisini ve çevresini sürekli geliştiren bireyleri bünyemize katma, sürekli geliştirme ve motivasyonunu en yüksek seviyede tutma” vizyonumuzdur."


Değerlerimiz

İnsana ve çevreye duyarlıyız.

Mükemmeli  hedefler, sonuca ulaşırız.

Fark yaratırız.


GNCR Holding ‘ de İşe Alım Süreci !

İşe alım sürecimizde amacımız, GNCR Holding  kültürüne uygun, şirketlerimizi vizyonumuza ve hedeflerimize taşıyabilecek yetkinliklere sahip çalışma arkadaşlarımızı aramıza katmaktır. 

Kurum kültürümüz ve değerlerimize uygunluk başta olmak üzere, aynı zamanda pozisyona özgü teknik yetkinlikler sahip adaylar da dikkate alınır.

GNCR Holding ‘de Performans Değerlendirme !

Şirketlerimizin vizyonundan tüm çalışma arkadaşlarımızın hedeflerine doğru giden entegre bir süreç yönetiyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın her sene başında yöneticileri ile birlikte şirketimizin ve birimlerin hedeflerinden yola çıkarak, kendi bireysel hedeflerini oluşturdukları hedef yayılım sistemini yürütüyoruz. Yıl boyunca bu hedeflerin gidişatının sistematik bir şekilde izlenmesini ve yıl sonunda hedef gerçekleşmeleri objektif kriterlerle performans ve yetkinlik değerlendirmelerinin yapılmasını sağlıyoruz.

GNCR Holding ‘de Toplam Gelir Yönetimi !

Ücret yönetimimizin temelini, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan iş değerlendirme sistemi oluşturmaktadır. İş değerlendirmesi sonucu işlerin grade  aralıkları belirlenmekte ve ücret aralıkları da bu gradelere  göre tespit edilmektedir. Her yıl ücret araştırmaları ile piyasadaki konumumuzu gözden geçirmekte ve rekabetçi bir şekilde tanımlamaktayız. 

Çalışanlarımız, işlerinin karşılığı gradelerine  göre aylık ücretlerini almaktadır. Şirket ve bireylerin yıllık performans değerlendirmesi sonuçlarına göre ise yıllık ücret artışı yapılmakta ve bireylere başarı primi verilmektedir.

 

 

 

 

© 2021 GNCR Holding